Wednesday 22nd of August 2018 10:05:14 AM

Δεκασμός ωτορινολαρυγγολόγου

Δεκασμός ωτορινολαρυγγολόγου

ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ 24 μηνών καταδικάστηκε ομόφωνα από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ο ωτορινολαρυγγολόγος του νοσοκομείου Λευκωσίας Βασκέν Σιαχμπεντεριάν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος μετά από ακρόαση σε 112 κατηγορίες για τα αδικήματα του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, της δωροληψίας από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, της απόσπασης από δημόσιο λειτουργό, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της κατάχρησης εξουσίας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε πρόταση του διευθυντή του ακουολογικού κέντρου «Ευθυμιάδης» Ζήνωνα Ευθυμιάδη ο οποίος εμπορεύεται ακουστικά βαρηκοΐας  και κοχλιακά εμφυτεύματα (2005) για συνεργασία. Δηλαδή να  παραπέμπει στο κέντρο τους ασθενείς οι οποίοι έχρηζαν ακουστικών βαρηκοΐας έναντι αμοιβής σε ποσοστό 15%.  Τότε ο κατηγορούμενος είχε στείλει δύο ασθενείς.  Το 2010 έγινε νέα συμφωνία για συνεργασία  με τους ακόλουθους όρους:

 Για κάθε υπογραφή αίτησης για κρατική χορηγία για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας για συνταξιούχους πελάτες, ο κατηγορούμενος θα λάμβανε ποσό €85 αν επρόκειτο για παλαιό πελάτη του κέντρου ενώ για ένα νέο τέτοιο πελάτη θα λάμβανε €90, για κάθε πελάτη που ο κατηγορούμενος θα έστελνε στο κέντρο για τοποθέτηση ακουστικών θα λάμβανε ποσό €100 και για κάθε παραπομπή ωρομίσθιου υπαλλήλου της κυβέρνησης, δυνάμει σύμβασης την οποία το κέντρο είχε με την κυβέρνηση μέχρι το 2013, για την αγορά ακουστικού βαρηκοΐας ο κατηγορούμενος θα λάμβανε ως προμήθεια ποσό €90 αν επρόκειτο για νέο πελάτη και €85 για παλαιό πελάτη.

Η υλοποίηση της ως άνω συμφωνίας μεταξύ του κατηγορουμένου και του ακουολογικού κέντρου «Ευθυμιάδης» αφορούσε συνολικά 189 ασθενείς και ξεκίνησε με τον πρώτο ασθενή την 1.6.10 και διήρκησε μέχρι και τις 23.7.13. Στα πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας ο κατηγορούμενος έλαβε από το κέντρο Ευθυμιάδης συνολικά 25 επιταγές με ημερομηνίες έκδοσης από 28.12.10 μέχρι και 5.9.13 για το συνολικό ποσό των €16.330, τις οποίες  εξαργύρωσε και εισέπραξε το εν λόγω ποσό.

Στο μεταξύ τα παιδιά του Ζήνωνα Ευθυμιάδη που ανέλαβαν πριν λίγα χρόνια τη διεύθυνση του ακουολογικού κέντρου στις 6 Μαΐου 2016 κατάγγειλαν τον κατηγορούμενο στην Αστυνομία καθώς και άλλους δύο γιατρούς με τους οποίους συνεργάζονταν.

Στην καταδικαστική απόφαση τους οι Δικαστές του Κακουργιοδικείου Έλενα Εφραίμ (Πρόεδρος) Νίκος Γερολέμου και Στέλλα Μέσσιου (Μέλη) τόνισαν ανάμεσα στα άλλα και τα ακόλουθα:

-Αναμφίβολα το κυρίαρχο στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση είναι η ιδιότητα του κατηγορουμένου ως δημόσιου λειτουργού η οποία υπό κανονικές περιστάσεις παραπέμπει σε πλήρη ανεξαρτησία, ακεραιότητα χαρακτήρα και εντιμότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε πρόσφατα και επαναλαμβάνουμε στην παρούσα, πως ο δημόσιος λειτουργός ως εκ της ιδιότητας του αναμένεται να ασκεί τα καθήκοντα του εντελώς ανεπηρέαστα, χωρίς πειρασμούς και κυρίως χωρίς την αναμονή ή απόκτηση οποιουδήποτε οφέλους και εύνοιας. Τέτοια συμπεριφορά εκφεύγει της ιδιότητας του δημόσιου λειτουργού, υποσκάπτει και πλήττει γενικά τις αξίες του κράτους δικαίου το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολιτισμένη και αναπτυγμένη δημοκρατική κοινωνία. Η όποια μορφή διαφθοράς, δεκασμού και κατάχρησης εξουσίας προκαλεί μια αίσθηση κατάρρευσης των θεσμών και κυρίως δημιουργεί ανασφάλεια, απογοήτευση και έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού στους πολίτες έναντι της δημόσιας υπηρεσίας και γενικά του κρατικού μηχανισμού.

-Η όλη συμπεριφορά του κατηγορουμένου λόγω ακριβώς της ιδιότητας του ως δημόσιου λειτουργού, είναι σοβαρή και καταδικαστέα. Χωρίς να μας διαφεύγει πως η πρόταση για συνεργασία και συμφωνία προήλθε από τον Ζήνωνα Ευθυμιάδη, θεωρούμε πως ο κατηγορούμενος όφειλε και είχε κάθε δυνατότητα και ευχέρεια, να την απέρριπτε και να παρέμενε πιστός στην εκτέλεση των καθηκόντων του με τον δέοντα τρόπο και χωρίς οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα πέραν του κανονικού μισθού του. Δεν προέκυψε να υπήρχε οτιδήποτε που να εμπόδιζε τον κατηγορούμενο να αρνείτο την πρόταση του Ευθυμιάδη. Επομένως και ο δικός του ρόλος στην άμεση και καθόλα οικειοθελή θετική ανταπόκριση και αποδοχή του είναι εξίσου σημαντικός. Παρέλκει να τονίσουμε το αυτονόητο πως η άρνηση από δημόσιους λειτουργούς τέτοιου είδους προτάσεων από ιδιώτες θα οδηγούσε στο επιθυμητό αποτέλεσμα της πάταξης αυτού του φαινομένου της διαφθοράς και στην εμπέδωση της άποψης πως οι δημόσιοι λειτουργοί δεν υποκύπτουν ούτε και δελεάζονται από οικονομικά κίνητρα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους.

-Θεωρούμε σκόπιμο να ασχοληθούμε με δύο ζητήματα τα οποία έθιξε ο συνήγορος Υπεράσπισης Π. Αγγελίδης και τα οποία προκύπτουν μέσα από τα γεγονότα της υπόθεσης. Το πρώτο είναι ο χρόνος διάπραξης των αδικημάτων και το διάστημα που έχει παρέλθει από τότε μέχρι και το στάδιο επιβολής ποινής. Έχουμε ήδη σχολιάσει το γεγονός πως ο κατηγορούμενος σταμάτησε από μόνος αυτή τη συμπεριφορά περί τα μέσα του 2013. Αυτό όμως δεν αναιρεί ούτε διαγράφει και το τι έπραξε κατά τη διάρκεια των τριών ετών. Με άλλα λόγια η αποχή του από ένα σημείο και μετά δεν εξουδετερώνει τις προγενέστερες πράξεις του.

-Θεωρούμε επίσης  πως η συμπεριφορά του κατηγορουμένου η οποία μάλιστα διήρκεσε τρία ολόκληρα έτη χρήζει αυστηρής αντιμετώπισης και ενέχει το στοιχείο της αποτροπής καθότι θα πρέπει να σταλεί το μήνυμα πως τέτοιου είδους συμπεριφορές και με μοναδικό όφελος την αποκόμιση κέρδους είναι ανεπίτρεπτες και δεν γίνονται ανεκτές σε καμιά περίπτωση.Πρόσθεσε ένα σχόλιο