Monday 22nd of October 2018 09:03:39 AM

Αναστολή διαζυγίου

Αναστολή διαζυγίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Τσαγγαρίδη, Π., Δ. Κούσιου, Δ., Σ. Νεοφύτου, Δ.

Αρ. Αίτησης:  158/15

Μεταξύ:

Κ. ΧΡ. Σ.

Αιτήτρια

και

 

Χ. Σ.

Καθ΄ού η αίτηση

Αίτηση ημερ. 21.3.18 για αναστολή της πρωτόδικης απόφασης για λύση γάμου

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   18 Απριλίου,  2018

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ:

Για τον Καθ΄ου η αίτηση-Αιτητή:  κα Μ. Μιχαήλ για κ. Γ. Βασιλείου 

Για την Αιτήτρια-Καθ΄ης η αίτηση:  κ. Β. Θεοδώρου

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η -  EXTEMPORE

Δικαστήριο:  Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι ομόφωνη και δίδεται από τον Μ. Τσαγγαρίδη, Π.

----------------------------------

 

            Με την παρούσα αίτηση, η Αιτήτρια αιτείται διάταγμα του Σεβαστού Δικαστηρίου με το οποίο να αναστέλλεται, το διάταγμα λύσης γάμου των διαδίκων το οποίο εκδόθηκε από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας στην αίτηση διαζυγίου υπ΄ αριθμό 158/15. 

            Το υπό κρίση θέμα διέπεται από τον περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμο, Ν. 22/90.

            Όταν τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 22/90 ο οποίος είναι και ο βασικός νόμος, υπήρχε κενό στη νομοθεσία.  Τούτο διαπιστώθηκε από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο στην Α. Κουφαλλίδου ν. Ν. Κουφαλλίδη (1994) 1 ΑΑΔ 782.  Συγκεκριμένα στην υπόθεση εκείνη, όπως φαίνεται από τα γεγονότα, ενώ εκκρεμούσε έφεση εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ο εφεσίβλητος διάδικος τέλεσε νέο γάμο.  Στην Κουφαλλίδου (ανωτέρω) λέχθηκαν συγκεκριμένα για το κενό αυτό τα πιο κάτω:

         «Το κενό στο νόμο που έχουμε επισημάνει, πρέπει ν΄ αντιμετωπισθεί νομοθετικά, ώστε η απόφαση για τη διάλυση να μη καθίσταται εκτελεστή εκτός μετά την παρέλευση ικανού χρόνου που να υπερβαίνει σε διάρκεια τη χρονική προθεσμία για την άσκηση έφεσης κι εφόσον ασκηθεί έφεση ο χρόνος να παρατείνεται μέχρι την τελική της εκδίκαση.»

            Το πιο πάνω απόσπασμα από την απόφαση Κουφαλλίδου,  αποτέλεσε το έναυσμα για τροποποίηση του Νόμου 22/90, τροποποίηση η οποία επήλθε με το Νόμο 54(1)/95, άρθρο 2, το οποίο πρόσθεσε το νέο άρθρο με αριθμό 7(Α) στο βασικό νόμο.  Το εν λόγω άρθρο προνοεί:

         «7 Α.  Η απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου για λύση του γάμου καθίσταται τελεσίδικη μετά  την εκπνοή της προθεσμίας για καταχώρηση έφεσης.

         Νοείται ότι, σε περίπτωση καταχώρησης έφεσης, η εκτέλεση της απόφασης του Οικογενειακού Δικαστηρίου αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο. 

         Νοείται περαιτέρω ότι οποιοδήποτε δικαίωμα καταχώρησης έφεσης αποσβήνεται οριστικά, αν μετά την εκπνοή της προθεσμίας για καταχώρηση έφεσης οποιοσδήποτε από τους διαδίκους συνάψει νέο γάμο.»

            Στην βάση των πιο πάνω, το θέμα έχει πλέον νομοθετικά ρυθμιστεί με τις πρόνοιες του άρθρου 7(Α) του Ν. 22/90.

            Ως εκ τούτου η υπό κρίση αίτηση είναι εκ των πραγμάτων άνευ αντικειμένου.   

            Για όλους τους πιο πάνω λόγους η αίτηση απορρίπτεται χωρίς καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 Πρόσθεσε ένα σχόλιο