Wednesday 22nd of August 2018 10:10:44 AM

Κλήθηκαν σε απολογία

Κλήθηκαν σε απολογία

ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ : Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ.

Ν. Γερολέμου, Α.Ε.Δ.

Σ. Χριστοδουλίδου - Μέσσιου, Α.Ε.Δ.

Υποθ. αρ.: 23648/15

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ν.

  1. Ευθύμιου Μπουλούτα
  2. Παναγιώτη Κουννή
  3. Νεοκλή Λυσάνδρου
  4. Μάρκου Φόρου

Κατηγορουμένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 Μαρτίου 2018 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ:

Για την Κατηγορούσα Αρχή: κα Ε. Παπαγαπίου-Χρίστου για Γενικό Εισαγγελέα Για τον Κατηγορούμενο 1: κ. Α. Χαβιαράς με κ. Ν. Θρασυβούλου και κ. Μ. Παναγίδη Για τον Κατηγορούμενο 2: κ. Α. Μαππουρίδης με κ. Σ. Σπύρου Για τον Κατηγορούμενο 3: κ. Θ. Κορφιώτης με κ. Χ. Σταυρινό Για τον Κατηγορούμενο 4: κ. Μ. Πικής.

 

ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ όψεως υπόθεση αποδείχθηκε εναντίον και των τεσσάρων κατηγορουμένων οι οποίοι αντιμετωπίζουν από κοινού δύο κατηγορίες ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας:

α)Χειραγώγηση της αγοράς. Οι κατηγορούμενοι μαζί με τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd, μεταξύ 29.11.11 και 28.2.12, στη Λευκωσία, χειραγώγησαν την αγορά, δηλαδή ενώ αυτοί ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προαναφερόμενης εταιρείας, της οποίας οι τίτλοι ήταν εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, διέδωσαν πληροφορίες στο Χ.Α.Κ. και στο κοινό που έδιναν παραπλανητικές ενδείξεις, δηλαδή ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε απομείωση σημαντικού μέρους της υπεραξίας των εργασιών της προαναφερόμενης εταιρείας στην Ελλάδα, Marfin Egnatia Bank, η οποία ανερχόταν στα €330 εκ. τουλάχιστον, παρέλειψαν να την περιλάβουν στη Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση για την εννιαμηνιαία περίοδο η οποία έληξε στις 30.9.11, της προαναφερόμενης εταιρείας και η οποία δημοσιεύτηκε στις 29.11.11.

β) Ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά το αδίκημα των ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και πληροφοριών ή απόκρυψης, κατά παράβαση του άρθρου 40(1), (3), (4) και (6) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Ν.190(Ι)/07. Όπως αναφέρεται στις λεπτομέρειες αδικήματος, οι Κατηγορούμενοι, μαζί με τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd, μεταξύ 29.11.11 και 28.2.12, στη Λευκωσία, ενώ ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προαναφερόμενης εταιρείας, προέβηκαν σε παραπλανητική ανακοίνωση, δηλαδή στις 29.11.11 δημοσιοποίησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τη Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση για την εννιαμηνιαία περίοδο η οποία έληξε στις 30.9.11, αποκρύβοντας την απομείωση σημαντικού μέρους της υπεραξίας των εργασιών της προαναφερόμενης εταιρείας στην Ελλάδα, Marfin Egnatia Bank, η οποία ανερχόταν στα €330 εκ. τουλάχιστον.

Όλοι οι Κατηγορούμενοι δήλωσαν μη παραδοχή στις κατηγορίες και η υπόθεση προχώρησε σε ακρόαση. Στα πλαίσια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν συνολικά 15 μάρτυρες για την Κατηγορούσα Αρχή, καθώς επίσης κατατέθηκε πολύ μεγάλος αριθμός τεκμηρίων.

Στην ομόφωνη απόφαση τους οι τρεις Δικαστές Έλενα Εφραίμ (Πρόεδρος) Νίκος Γερολέμου και Στέλλα Μέσσιου (Μέλη) υιοθέτησαν τις θέσεις της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής Έλλης Παπαγαπίου, και επεσήμαναν τα ακόλουθα:

«Έχουμε μελετήσει με προσοχή τις εισηγήσεις όλων των πλευρών. Καθοδηγούμενοι από τις πιο πάνω νομικές αρχές, και με γνώμονα ότι στο στάδιο αυτό η απόφαση του κατά πόσον θα κληθούν ή όχι σε απολογία οι Κατηγορούμενοι θα γίνει στη θεώρηση- όψη της μαρτυρίας, αναφέρουμε τα ακόλουθα.

Θεωρούμε πως οι δύο Νόμοι, ήτοι ο Ν.116(Ι)/05 και ο Ν.190(Ι)/07, στους οποίους οι δύο κατηγορίες βασίζονται αντίστοιχα τυγχάνουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψιν το περιεχόμενο των σχετικών άρθρων στα οποία βασίζονται οι δύο κατηγορίες, τα συστατικά των αδικημάτων, το τι αποδίδεται στους Κατηγορούμενους με βάση τις λεπτομέρειες του κάθε αδικήματος καθώς επίσης και την προσαχθείσα μαρτυρία, ιδωμένη στην όψη της, ικανοποιούμαστε πως σε αυτό το στάδιο υπάρχει ενώπιον του Δικαστηρίου μαρτυρία η οποία να στοιχειοθετεί τα συστατικά των αδικημάτων εναντίον όλων των Κατηγορουμένων. Επιπλέον θεωρούμε πως αυτή δεν είναι τόσο αντινομική ούτε και στερείται πειστικότητας σε βαθμό που κανένα λογικό Δικαστήριο δεν θα μπορούσε να βασίσει την καταδίκη των Κατηγορουμένων σε αυτή.

Όσον αφορά την εισήγηση περί της εφαρμογής της αρχής του ηπιότερου Νόμου, λαμβάνουμε υπόψιν τις πρόνοιες του άρθρου 12 του Συντάγματος, τις πρόνοιες του άρθρου 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης τη σχετική νομολογία και θεωρούμε πως η εφαρμογή της δεν είναι τέτοια που να οδηγεί σε αυτό το στάδιο σε απαλλαγή των Κατηγορουμένων από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη ούτως ώστε αυτοί να μην υποχρεώνονται να προβάλουν την υπεράσπιση τους.

Σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω, ικανοποιούμαστε πως η Κατηγορούσα Αρχή έχει καταφέρει να αποδείξει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον όλων των Κατηγορουμένων αναφορικά και με τις δύο κατηγορίες ούτως ώστε αυτοί καλούνται να προβάλουν την υπεράσπιση τους».

 Πρόσθεσε ένα σχόλιο