Wednesday 22nd of August 2018 10:08:54 AM

2 γιατροί στη φυλακή

2 γιατροί στη φυλακή

ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ: Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ, Π.Ε.Δ.

 1. X. Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Α.Ε.Δ.

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Α.Ε.Δ.

ΜΟΝΙΜΟ Αρ. Υπόθεσης: 8708/15

Δημοκρατία

ν.

 1. Γεωργία Αντρέου
 2. Χριστάκης Κατσελλής
 3. Λευτέρης Χατζηχρυσάνθου
 4. Νίκος Ταπανίδης
 5. Πολύδωρος Πολυδώρου
 6. Χαράλαμπος Λιονταρής
 7. Ανδρέας Χατζηλοΐζου
 8. Χριστίνα Πετρή
 9. Χριστάκης Τομάζου
 10. Narinder Singh
 11. Mahendra Kumar

Κατηγορούμενων

Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2018 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ:

Για τη Δημοκρατία: κα X. Κυθραιώτου για Γενικόν Εισαγγελέα Για την Κατηγορούμενη 1: κ. X. Πουργουρίδης

Για τους Κατηγορούμενους 3 και 4: κ. Ρ. Μαππουρίδης με την κα Χαραλάμπους

Για τον Κατηγορούμενο 7: κ. M. Μενελάου για Λ. Παπαφιλίππου και X.

Τριανταφυλλίδης.

Κατηγορούμενοι 1, 3, 4 και 7 παρόντες

 

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι Γεωργία Ανδρέου, Λευτέρης Χατζηχρυσάνθου, Νίκος Ταπανίδης και Ανδρέας Λοΐζου κρίθηκαν ένοχοι σήμερα 22 Μαρτίου 2018 κατόπιν ακρόασης των υποθέσεων τους, ενώ άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι Χριστάκης Κατσελλής, Χαράλαμπος Λιονταρής, Χριστίνα Πετρή και Χριστάκης Τομάζου  είχαν παραδεχθεί και τους επιβλήθηκαν ποινές προηγουμένως, ενώ ο κατηγορούμενος Πολύδωρος Πολυδώρου έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της δια ζώσης κατάθεσης του στο Κακουργιοδικείο, και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέστειλε την ποινική δίωξη του.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι που παραδέχθηκαν κατάθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας κατά των τεσσάρων που τους επιβλήθηκε σήμερα η ποινή. Στο μεταξύ δύο αλλοδαποί που επίσης κατηγορούνταν για την ίδια υπόθεση κρίθηκε αθώοι από το στάδιο του εκ πρώτης όψεως.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν τις ακόλουθες κατηγορίες:

-Γεωργία Ανδρέου: Πλαστογραφία εγγράφου, συνωμοσία προς καταδολίευση,                           εξασφάλιση άδειας εισόδου αλλοδαπού με ψευδείς                                           παραστάσεις, συνωμοσία, και  παράνομης λειτουργίας                                         ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας.

-Λευτέρης Χατζηχρυσάνθου: Πλαστογραφία εγγράφου, συνωμοσία προς                                                          καταδολίευση, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου                                                    και εξασφάλιση άδειας εισόδου αλλοδαπού με                                                         ψευδείς παραστάσεις.

-Νίκος Ταπανίδης: Πλαστογραφία εγγράφου, συνωμοσία προς καταδολίευση,                            κυκλοφορία πλαστού εγγράφου,και  εξασφάλιση άδειας                                              εισόδου αλλοδαπού με ψευδείς παραστάσεις.

-Ανδρέας Λοΐζου: Πλαστογραφία εγγράφου.

Τα γεγονότα

Η κατηγορούμενη 1 κατά πάντα ουσιώδη για την παρούσα υπόθεση χρόνο ενώ δεν ήταν εγγεγραμμένη αδειούχος εντούτοις αναλάμβανε να εξασφαλίσει άδειες εργασίας από το Τ.Α.Π.Μ. για αλλοδαπούς προερχόμενους από την Ινδία. Για τον σκοπό αυτό είχε συνεργασία με γιατρούς για την ετοιμασία των απαραίτητων ιατρικών πιστοποιητικών που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την έγκριση της άδειας, με πιστοποιούντες υπαλλήλους και κοινοτάρχες για πιστοποίηση των απαραίτητων εγγράφων και άτομα που ενεργούσαν εκ μέρους της για παράδοση και παραλαβή των εγγράφων. Οι πλείστες αιτήσεις υποβάλλονταν στο όνομα ηλικιωμένων προσώπων τα οποία δεν είχαν γνώση περί τούτων και ούτε είχαν εξουσιοδοτήσει την Κ.1 να ενεργήσει εκ μέρους τους για εργοδότηση αλλοδαπού. Προς τούτο η Κ.1 επεδίωκε την εξασφάλιση ταυτοτήτων των ηλικιωμένων αυτών προσώπων, τις οποίες ζητούσε από οικεία των ηλικιωμένων πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος. Τα έγγραφα, αφού συμπληρώνονταν και υπογράφονταν από πρόσωπα άλλα από τους φερόμενους ως αιτητές, υποβάλλονταν στο Τ.Α.Π.Μ., και στη βάση αυτών το Τ.Α.Π.Μ. μη αντιλαμβανόμενο την πραγματική κατάσταση εξέδιδε τις σχετικές άδειες εργασίας.

Η διαδικασία έκδοσης άδειας εισόδου αλλοδαπού από τρίτες χώρες προαπαιτούσε την υποβολή της αίτησης Μ.58 η οποία έπρεπε να συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη και σε αυτήν να καταγράφονται τα στοιχεία του αλλοδαπού που το άτομο αυτό επιθυμούσε να εργοδοτήσει. Στην αίτηση έπρεπε να επισυνάπτονται διάφορα έγγραφα, όπως η σύμβαση απασχόλησης, αντίγραφο ταυτότητας του εργοδότη, πιστοποιητικά σχετικά με την υγεία, το λευκό ποινικό μητρώο και τη μόρφωση του αλλοδαπού, βεβαιώσεις κοινοτάρχη ως προς την καταλληλότητα δωματίου για διαμονή του αλλοδαπού, εγγυητική επιστολή για έξοδα επαναπατρισμού του αλλοδαπού, υπεύθυνες δηλώσεις για ανάληψη εξόδων και πιστοποίηση πείρας και γνώσης και, σε περίπτωση που η αίτηση στηρίζετο σε λόγους υγείας του ενδιαφερόμενου εργοδότη, το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό. Επισημαίνεται ότι έγκριση για λόγους υγείας επιτρέπετο μόνο σε σχέση με καθορισμένες ασθένειες και παθήσεις».

Στο πλαίσιο των πιο πάνω ενεργειών υπήρξε συνεργασία της Κατηγορούμενης 1 με τους Κατηγορούμενους 3 και 4 και σε μικρότερη έκταση με τον Κ.7 όπως επίσης και με τους πρώην Κατηγορούμενους 2, 6, 8, και 9.

 Αγόρευση για μετριασμό ποινής

Στην αγόρευση του για μετριασμό της ποινής ο ευπαίδευτος συνήγορος της Κατηγορούμενης 1, χωρίς να παραγνωρίζει τη σοβαρότητα των επίδικων αδικημάτων - το αντίθετο μάλιστα - αναφέρθηκε σε σειρά ελαφρυντικών παραγόντων που, όπως εισηγήθηκε, υφίστανται στην παρούσα υπόθεση και θα πρέπει να προσμετρήσουν προς όφελός της Κατηγορούμενης 1 στο πλαίσιο εξατομίκευσης της ποινής.

Ως προς τις συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων ο συνήγορος εντίμως αναγνώρισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που, με βάση τα ευρήματα του Δικαστηρίου, είχε η πελάτιδα του.

Ως μετριαστικούς παράγοντες ο κ. Πουργουρίδης κάλεσε το Δικαστήριο να λάβει υπόψιν του:

 • Το γεγονός ότι η διάρκεια της εγκληματικής δραστηριότητας της Κατηγορουμένης 1, ως ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν μεγάλη όπως προκύπτει από τις λεπτομέρειες των κατηγοριών για τις οποίες κρίθηκε ένοχη.
 • Ο ερασιτεχνικός τρόπος με τον οποίο ενήργησε και η έλλειψη οποιουδήποτε πολύπλοκου σχεδιασμού στην εγκληματική της δραστηριότητα.
 • Η μη πρόκληση οποιασδήποτε άμεσης οικονομικής ζημιάς από την τέλεση των επιδίκων αδικημάτων. Εισηγήθηκε ότι η όποια ζημιά προκλήθηκε αφορά αποκλειστικά κυβερνητικά τμήματα και ιδιαίτερα το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
 • Το λευκό ποινικό της μητρώο.
 • Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο να ασχοληθεί στο μέλλον με παρόμοια αδικήματα που να σχετίζονται με την εξεύρεση εργασίας αλλοδαπών ενόψει του τερματισμού της λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας.
 • Τα μεγάλα οικονομικά χρέη που έχει τόσο προσωπικά όσο και μαζί με μέλη της οικογένειας της.
 • Τις οικογενειακές της περιστάσεις και ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει παιδί που παρουσιάζει μέτρια νοητική υστέρηση το οποίο παρακολουθείται από ψυχίατρο και χρειάζεται τη συμπαράσταση των γονέων του όπως επίσης και το ότι ο σύζυγος της υπέστη σοβαρό έμφραγμα μυοκαρδίου και χρειάζεται να υποβληθεί σε εγχείριση.

Ο κ. Μαππουρίδης αγορεύοντας εκ μέρους του Κατηγορούμενου 3 και αναφερόμενος στις συνθήκες διάπραξης των επιδίκων αδικημάτων με βάση τα ευρήματα του Δικαστηρίου επεσήμανε ότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε κίνητρο αποκόμισης οικονομικού οφέλους.

Ως μετριαστικούς παράγοντες ο συνήγορος κάλεσε το Δικαστήριο να λάβει υπόψη του:

 • Το λευκό ποινικό του μητρώο.
 • Τις προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις με ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η σύζυγος του είναι έγκυος το πρώτο τους παιδί.

■ Την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την διάπραξη των επιδίκων αδικημάτων σε συνάρτηση με τη μεταβολή των συνθηκών του Κατηγορούμενου.

 • Την αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του Κατηγορούμενου 5 εφόσον άπτεται της ίσης μεταχείρισης των παραβατών.
 • Τις συνέπειες που θα επιφέρει η καταδίκη του με την ανάκληση της άδειας ασφαλιστή.

Όσον αφορά τον Κατηγορούμενο 4 και τις συνθήκες διάπραξης των επιδίκων αδικημάτων ο κ. Μαππουρίδης, χωρίς να αμφισβητεί τη σοβαρότητα τους, επεσήμανε ότι δεν υπήρξε εύρημα χρηματισμού του πελάτη του.

Ως μετριαστικούς παράγοντες ο συνήγορος κάλεσε το Δικαστήριο να λάβει υπόψη του:

 • Το λευκό ποινικό του μητρώο.
 • Την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από της διάπραξης των επιδίκων αδικημάτων σε συνάρτηση με τη μεταβολή των συνθηκών του Κατηγορούμενου.
 • Τις προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις με ιδιαίτερη αναφορά στην έντονη κοινωνική δράση του υπό την ιδιότητα του Κοινοτάρχη κυρίως στον τομέα ενημέρωσης, πρόληψης και απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και της ενσωμάτωσης ατόμων με παραβατική συμπεριφορά αλλά και γενικότερα στην παρεμπόδιση διάπραξης αδικημάτων.
 • Οι επιπτώσεις που θα προκύψουν από την επιβολή φυλάκισης τόσο στον ίδιο τον Κατηγορούμενο όσο και στην οικογένεια του εφόσον η κάλυψη των αναγκαίων οικογενειακών εξόδων προέκυπτε, βασικά, από τον ίδιο τον Κατηγορούμενο 4.

Στην αγόρευση του για μετριασμό της ποινής ο κ. Μενελάου εκ μέρους του Κατηγορούμενου 7 καθόσον αφορά τις συνθήκες διάπραξης των επιδίκων αδικημάτων τόνισε ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά σε μια μακρόχρονη πορεία άσκησης της ιατρικής με αποκόμιση περιορισμένου οφέλους. Όπως συγκεκριμένα το έθεσε, ο Κατηγορούμενος παρασυρόμενος από την ηλικία των δύο προσώπων για τις οποίες εξέδωσε τις επίδικες ιατρικές βεβαιώσεις και λαμβάνοντας υπόψη, από την μακρόχρονη εμπειρία του, ότι πρόσωπα τέτοιας ηλικίας συχνά αντιμετωπίζουν ιατρικά προβλήματα προχώρησε στην έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων πιστεύοντας ότι βοηθούσε δύο ηλικιωμένες κυρίες.

Ως μετριαστικούς παράγοντες ο κ. Μενελάου κάλεσε το Δικαστήριο να λάβει υπόψη του:

 • Το λευκό ποινικό του μητρώο σε συνάρτηση με την προχωρημένη ηλικία του και το έντιμο παρελθόν του από το οποίο προκύπτει ότι ανάλωσε τη ζωή του προσφέροντας με ευσυνειδησία τις υπηρεσίες του ως ιατρός με ταυτόχρονη ενασχόληση με τα κοινά με σημαντική φιλανθρωπική δράση.
 • Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο επιδείνωσης τους σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας του.
 • Την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από της διάπραξης των επιδίκων αδικημάτων η οποία επιβάρυνε τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά τον Κατηγορούμενο 7.

Συμπληρωματικά προς την αγόρευση του κ. Μενελάου ο κ. Τριανταφυλλίδης εισηγήθηκε πως η προκείμενη περίπτωση είναι η κατάλληλη για να ασκήσει το Δικαστήριο τη διακριτική του ευχέρεια για αναστολή της ποινής. Και τούτο λόγω του ότι όπως τόνισε, για δύο στιγμιαίες πράξεις και €50, ο Κατηγορούμενος έχει, μέσω της καταδικαστικής απόφασης, υποστεί μετά από 76 χρόνια άσπιλης πορείας την μεγαλύτερη τιμωρία χωρίς να τίθεται πλέον θέμα αποκατάστασης της παράπλευρης αυτής ζημιάς που του προκλήθηκε.

Εξαπάτηση των Αρχών

Στην ομόφωνη απόφαση τους οι Δικαστές του Κακουργιοδικείου Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου (Πρόεδρος), Χαράλαμπος Χαραλάμπους και Μαρίνα Παπαδοπούλου (Μέλη) τόνισαν τα  ακόλουθα:

α) Η σοβαρότητα των πιο πάνω αδικημάτων είναι δεδομένη. Ιδιαίτερα ενόψει του ότι ενέχουν το στοιχείο της εξαπάτησης. Στην προκειμένη περίπτωση της εξαπάτησης των αρχών. Δεν πρέπει δε να παραγνωρίζουμε ότι τα υπό κρίση αδικήματα σχετίζονται άμεσα με τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και εργοδότησης αλλοδαπών στη Δημοκρατία γεγονός που καθιστά την παρούσα υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή. Και τούτο ενόψει των ιδιαίτερων περιστάσεων που επικρατούν στον τόπο

μας.

β) Εξετάζοντας τα αδικήματα που οι Κατηγορούμενοι διέπραξαν σε συνάρτηση με τις συνθήκες διάπραξης τους λέμε ότι η εγκληματική τους συμπεριφορά έγκειται στο ότι κατέστησαν μέρος σε συνωμοσία προς καταδολίευση του αρμόδιου Κρατικού Τμήματος έχοντας υπόψιν τους ότι απώτερος σκοπός ήταν η εξασφάλιση παράνομης εισόδου αριθμού αλλοδαπών ενώ γνώριζαν από την αρχή ότι στην πραγματικότητα κανένας αλλοδαπός δεν θα εργοδοτείτο από τα άτομα που φέρονταν ως ενδιαφερόμενοι αιτητές. Αναμφίβολα, όπως εξάλλου αναγνώρισε και ο συνήγορος της, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη υπόθεση είχε η Κατηγορούμενη 1 η οποία, ενώ δεν ήταν αδειούχος, εντούτοις αναλάμβανε να εξασφαλίσει άδειες εργασίας από το Τ.Α.Π.Μ. για αλλοδαπούς προερχόμενους από την Ινδία. Είναι στο πλαίσιο αυτό που συνεργάστηκε και με τους Κατηγορούμενους 3, 4 και 7. Από τα ευρήματα μας προέκυψε ότι οι ενέργειες και η εν γένει επιλήψιμη δραστηριότητα της Κατηγορούμενης 1 έλαβαν χώρα εντός της χρονικής περιόδου των ετών 2013 και 2014, αφορούσαν αριθμό περιστατικών και είναι πασιφανές πως δεν επρόκειτο για μια μεμονωμένη πράξη.

γ) Δεν θα συμφωνήσουμε, βέβαια, με την εισήγηση του συνηγόρου της Κατηγορούμενης 1 ότι η ίδια ενήργησε με ερασιτεχνικό τρόπο, ενώ ως προς τον σχεδιασμό θα λέγαμε πως ακόμα και αν κάποιος δεν τον χαρακτηρίσει ως πολύπλοκο και πάλι δεν παύει από το να είναι ένα καλά οργανωμένο και συντονισμένο σχέδιο δράσης με βασική πρωταγωνίστρια την ίδια (όπως αναγνωρίστηκε ορθώς) και δευτεραγωνιστές διάφορα άλλα πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων και ικανοτήτων, όπως οι Κατηγορούμενοι 3, 4 και 7. Όπως είχαμε καταλήξει στην Απόφαση μας, στο πλαίσιο επίτευξης του τελικού στόχου (της έκδοσης αδειών) η ίδια είχε συνεργασία με γιατρούς, πιστοποιούντες υπαλλήλους, Κοινοτάρχες καθώς και μεταφορείς εγγράφων. Ήταν βασικό εύρημα μας πως τον ηγετικό συντονισμό και τελικό λόγο στη δραστηριότητα αυτή τον είχε η Κατηγορούμενη 1. Παρέλκει δε να πούμε πως δεν ήταν και τόσο αυτονόητη ή εύκολη η διαπίστωση της εξαπάτησης ή της δικής της εμπλοκής αν ληφθεί υπόψιν πως το δικό της όνομα δεν εμφανιζόταν στους φακέλους ή τα έγγραφα ενώ ούτως ή άλλως τα πλείστα έγγραφα δημιουργούσαν μια αληθοφανή εικόνα.

Πέραν των πιο πάνω όμως, ο ηγετικός και πρωταγωνιστικός της ρόλος, ο σχεδιασμός και συντονισμός των πάντων, καθώς και η αποφασιστικότητα της η οποία ενίοτε αγγίζει τα όρια της πρωτοφανούς πρόκλησης ή και θράσους εμφαίνεται και από τη δράση της κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αρκεί μόνο να υπενθυμίσουμε πως η δράση αυτή περιλαμβάνει τηλεφωνήματα προς άλλους εμπλεκόμενους να μην αναφέρουν το δικό της όνομα (αλλά άλλου φανταστικού προσώπου), αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού της για να μην ταυτοποιηθεί η ίδια και ως αποκορύφωμα την επιτηδευμένη αλλοίωση της ιδιόχειρης γραφής της στα δείγματα που έδωσε στην Αστυνομία, με σκοπό και πάλι να εκμηδενίσει την όποια πιθανότητα διασύνδεσης με έγγραφα της υπόθεσης.

δ) Καθ’ όσον αφορά τον Κατηγορούμενο 3 επισημαίνουμε ότι συνεργαζόμενος αυτός με την Κατηγορούμενη 1 υπέβαλαν δύο αιτήσεις για εργοδότηση αλλοδαπού επ’ονόματι της γιαγιάς του Ελένης Ανδρέου και μία αίτηση επ’ονόματι της γιαγιάς της τότε αρραβωνιαστικιάς του Σωτήρας Παπαγεωργίου χωρίς ποτέ οι πιο πάνω ηλικιωμένες να επιθυμούσαν να εργοδοτήσουν αλλοδαπό και χωρίς ποτέ να είχαν εξουσιοδοτήσει είτε τον Κατηγορούμενο 3 είτε την Κατηγορούμενη 1 να υποβάλει τέτοια αίτηση. Στο πλαίσιο δε αυτό και κατόπιν οδηγιών της Κατηγορούμενης 1 ο Κατηγορούμενος 3 υπέγραψε διάφορα έγγραφα αναγκαία για το σκοπό αυτό τα οποία εν γνώσει του δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα ενώ σε άλλα υπέγραψε ως Ελένη Ανδρέου και ως Σωτήρα Παπαγεωργίου.

ε) Όσον αφορά τον Κατηγορούμενο 4 προέκυψε πως στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχε με την Κατηγορούμενη 1 και κατόπιν οδηγιών της εξέδωσε ιατρικές βεβαιώσεις διαφόρων ηλικιωμένων προσώπων οι οποίες επιβεβαίωναν καταστάσεις και ιατρικά προβλήματα χωρίς να προηγηθεί η νενομισμένη φυσική εξέταση των προσώπων εν γνώσει του ότι αυτά τα έγγραφα θα προσκομίζονταν σε αρμόδια Υπηρεσία με απώτερο στόχο να εξαπατηθεί αυτή η Υπηρεσία και να ενεργήσει βασιζόμενη σε τέτοια έγγραφα. Αν και δεν διατυπώθηκε εύρημα για ιδιαίτερη αμοιβή εντούτοις επισημαίνουμε ότι ουδέποτε κατά την ακροαματική διαδικασία αμφισβητήθηκε αυτό που ο ίδιος ο Κατηγορούμενος 4 παραδέχτηκε στις καταθέσεις του, ότι δηλαδή λάμβανε τη συνήθη αμοιβή για την έκδοση των ιατρικών του βεβαιώσεων.

στ) Εξετάζοντας την περίπτωση του Κατηγορούμενου 7 προέκυψε πως σε δύο περιπτώσεις προέβη κατόπιν οδηγιών της Κατηγορούμενης 1 στην έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων στις οποίες επιβεβαίωνε καταστάσεις και διάφορα ιατρικά προβλήματα χωρίς, ωστόσο, να έχει προηγηθεί η νενομισμένη φυσική εξέταση των προσώπων στις οποίες αναφέρονταν οι εν λόγω βεβαιώσεις.

Δεν χρειάζεται, πιστεύουμε, ιδιαίτερα να τονισθεί η υποχρέωση ενός ιατρού, με βάση και το λειτούργημα που επιτελεί, να εκδίδει ιατρικές βεβαιώσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κάτι που μόνο αν προηγηθεί η φυσική εξέταση του ενδιαφερόμενου προσώπου είναι σε θέση να πράξει. Η απαξία των πράξεων των Κατηγορουμένων 4 και 7 έγκειται στο γεγονός ότι διαβεβαίωναν για την ύπαρξη σοβαρών ιατρικών προβλημάτων για συγκεκριμένα άτομα ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Επιδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο παντελή αδιαφορία για το βάρος της ευθύνης που η ίδια η ιδιότητα και το λειτούργημα τους ως ιατροί επέβαλλε να επιδείξουν. Τέτοιου είδους ενέργειες αναπόφευκτα κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο κύρος και την αξιοπιστία του ιατρικού επαγγέλματος το οποίο θα πρέπει να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο και να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου.

Όπως έχουμε όμως ήδη αναφέρει, αναμφίβολα οι παράνομες ενέργειες των Κατηγορουμένων στην παρούσα υποβοηθούσαν στην εξασφάλιση τέτοιας παράνομης εισόδου, παραμονής και εργοδότησης και αυτό δεν μπορεί παρά να έχει τη σημασία του ως επιβαρυντικό στοιχείο στην επιμέτρηση της ποινής, ιδιαίτερα ενόψει της συχνότητας πάσης φύσεως αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη Δημοκρατία.

Υπεράσπιση

 1. I. Το λευκό ποινικό Μητρώο

Οι Κατηγορούμενοι είναι πρόσωπα λευκού ποινικού μητρώου, γεγονός που τούς δίδει το δικαίωμα να κριθούν με κάθε δυνατή επιείκεια, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό δείχνει τη στάση τους μέχρι σήμερα απέναντι στο νόμο, καθώς και τον πρότερο έντιμο βίο τους.

 1. II. Σημασία μη παραδοχής

Η επιλογή τους να προχωρήσουν σε ακρόαση είναι ουδέτερο στοιχείο, αφού από τη μια η μη παραδοχή δεν επενεργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας και από την άλλη τους στερεί το δικαίωμα να ζητήσουν επιεική αντιμετώπιση λόγω παραδοχής.[1]

 • Συνεργασία με την Αστυνομία

Όσον αφορά την επίκληση από κάποιους εκ των Κατηγορουμένων της συνεργασίας τους με τους ποινικούς ανακριτές, οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως όντως όλοι εμφανίστηκαν στους ανακριτές και έδωσαν γραπτές καταθέσεις, ενώ όλοι πλην της Κατηγορούμενης 1, η οποία εξάσκησε το δικαίωμα σιωπής, προέβαλαν βεβαίως τις δικές τους θέσεις. Πέραν αυτού του στοιχείου βέβαια δεν τίθεται ζήτημα στην παρούσα για «συνεργασία» υπό την κλασική έννοια είτε συνδρομής στην εξιχνίαση, είτε σύλληψης υπόπτων όπως σε άλλες υποθέσεις[2].

 1. Προσωπικές οικογενειακές και οικονομικές περιστάσεις

Συνεκτιμούμε τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις των Κατηγορουμένων με βάση τα όσα προκύπτουν από τις Εκθέσεις του Γραφείου Ευημερίας που ετοιμάστηκαν για κάθε ένα και τα όσα έχουν σε έκταση αναπτύξει ενώπιον μας οι συνήγοροι τους.

Κατηγορούμενη 1

Η Κατηγορούμενη 1 ηλικίας 44 ετών κατάγεται από το Παλαιομέτοχο. Είναι έγγαμη και μητέρα τριών αγοριών ηλικίας 24, 23 και 22 ετών αντίστοιχα. Μετά την αποφοίτηση της από το Λύκειο εργάστηκε ως πωλήτρια ενώ από το 1980 μέχρι και τη σύλληψη της στην παρούσα υπόθεση εργαζόταν στην οικογενειακή της επιχείρηση η οποία ασχολείται με ξυλουργικές κατασκευές. Η οικογένεια της διαμένει σε ιδιόκτητη οικία στο Παλαιομέτοχο και ο σύζυγος της, πρώην Κατηγορούμενος 5, διατηρεί πρακτορείο στοιχημάτων ενώ παράλληλα εργάζεται και στην οικογενειακή επιχείρηση. Το μηνιαίο της εισόδημα ανέρχετο στο ποσό των €400 ενώ εκείνο του συζύγου της σε €2.000. Έχει χρέη τόσο προσωπικά όσο και με μέλη της οικογένειας της, το μεν πρώτο ανέρχεται στο ποσό των €183.785 ενώ εκείνο που είναι από κοινού ανέρχεται στο ποσό των €1.830,598. Ο μικρότερος της γιος ο οποίος παρουσιάζει μέτρια νοητική υστέρηση, παρακολουθείται από ψυχίατρο και χρήζει της συμπαράστασης των γονέων του. Ο σύζυγος της υπέστη σοβαρό έμφραγμα μυοκαρδίου και θα πρέπει να υποβληθεί σε εγχείριση για διόρθωση της βαλβίδας.

Κατηγορούμενος 3

Ο Κατηγορούμενος 3 ηλικίας 31 ετών γεννήθηκε στη Λευκωσία και μεγάλωσε στο Παλαιομέτοχο. Στις 16/7/17 τέλεσε το γάμο του με την Ελένη Παπαλή και το ζεύγος τα τελευταία 5 χρόνια φιλοξενείται στην πατρική οικία της συζύγου του στο Τσέρι. Σήμερα βρίσκεται υπό ανέγερση η ιδιόκτητη οικία τους στην περιοχή Δευτεράς. Ο Κατηγορούμενος 3 μετά την αποφοίτηση του από το Λύκειο και την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας παρακολούθησε για περίοδο 6 μηνών εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Ασφαλιστικό Ινστιτούτο αποκτώντας άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του ασφαλιστή. Έκτοτε και μέχρι τη σύλληψη του λειτουργούσε ασφαλιστικό γραφείο. Το ετήσιο του εισόδημα ανέρχετο στο ποσό των €30.000 Η σύζυγος του λειτουργεί ελεγκτικό γραφείο και έχει μηνιαίο εισόδημα ύψους €2000.

Κατηγορούμενος 4

Ο Κατηγορούμενος 4 ηλικίας 55 ετών έχει σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή Μονάχου της Γερμανίας και ασκεί το επάγγελμα του ιατρού από το 1995. Από το 1997 μέχρι και σήμερα διατηρεί το Ιατρείο του στην Κοκκινοτριμιθιά. Την περίοδο 2001 μέχρι 2006 διετέλεσε Κοινοτάρχης για μια θητεία. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών ηλικίας 19 και 17 αντίστοιχα. Σύμφωνα και με σχετική Βεβαίωση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη διάρκεια της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα εναντίον του.

Επιπτώσεις φυλάκισης σε εξαρτώμενους του Κ.4

Αποτέλεσε εισήγηση του κ. Μαππουρίδη ότι η όποια ποινή φυλάκισης επιβληθεί στον Κατηγορούμενο 4 θα έχει μεγάλες συνέπειες στην οικογένεια του η οποία έχει χάσει το εισόδημα το οποίο προσέφερε ο Κατηγορούμενος 4 για την κάλυψη των αναγκών τους.

Με βάση τη δική μας νομολογία οι επιπτώσεις από φυλάκιση σε μέλη της οικογένειας του κατηγορουμένου συνιστούν ελαφρυντικό παράγοντα όχι, όμως, αποφασιστικής σημασίας. Η βαρύτητα που πρέπει να αποδίδεται στις παρεμφερείς συνέπειες της τιμωρίας ενός κατηγορουμένου με ποινή φυλάκισης διαφαίνεται σε σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στην υπόθεση Μ. Θ. ν. Αστυνομίας (2005) 2 Α.Α.Δ. 174, πέραν της παραδοχής αναγνωρίστηκαν από το Εφετείο ως μετριαστικοί παράγοντες για την ποινή, οι δυσμενείς επιπτώσεις της φυλάκισης στην οικογένεια και εξαρτημένους του Κατηγορουμένου.

Στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκληθούν στην οικογένεια του Κ.4 εφόσον σε περίπτωση φυλάκισης του η οικογένεια του θα χάσει το εισόδημα το οποίο εξασφάλιζε ο Κατηγορούμενος για την κάλυψη των απαραίτητων οικογενειακών εξόδων. Επισημαίνεται εν προκειμένω πως ο μικρότερος υιός του φοιτά στο 6ο έτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και για τη φοίτηση του απαιτείται ποσό ύψους €7.597,50 ετησίως. Όσον αφορά τον μεγαλύτερο υιό αυτός υπηρετεί σήμερα τη στρατιωτική του θητεία και αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της να μεταβεί για σπουδές στην ιατρική στη Γερμανία όπου έχει υποβάλει σχετική αίτηση. Το εισόδημα της συζύγου του Κατηγορούμενου 4, η οποία εργάζεται επί μερικής απασχόλησης, ανέρχεται μόλις στο ποσό των €671,44 μηνιαίως.

Εξωδικαστική τιμωρία

Όσον αφορά τον Κατηγορούμενο 3 θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τις συνέπειες που προκληθήκαν ένεκα της καταδίκης του και συγκεκριμένα την ανάκληση της άδειας ασφαλιστή που έχει ενώ για τον Κατηγορούμενο 4 τις συνέπειες που ενδεχομένως να προκύψουν όταν θα εξετασθεί η περίπτωση του από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιατρικού Συλλόγου.

Κατηγορούμενος 7

Ο Κατηγορούμενος 7 ηλικίας 76 ετών σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε περαιτέρω ειδίκευση στην παθολογία στο Μπέρμιγχαμ Αγγλίας. Υπηρέτησε ως ειδικός παθολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από το 1977 μέχρι το 1985 από όπου στη συνέχεια παραιτήθηκε και συνέχισε την άσκηση της ιατρικής ιδιωτεύοντας μέχρι σήμερα. Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στο Δήμο του στον Άγιο Δομέτιο όπως προκύπτει και από τις τρείς θητείες που διετέλεσε Δήμαρχος. Είχε δε ενεργό συμμετοχή στα κοινά και φιλανθρωπική δράση. Διετέλεσε επί 15 χρόνια μέλος της Παιδικής Λέσχης Αγίου Δομετίου όπου δραστηριοποιήθηκε ενεργά για την ανεύρεση πόρων για τη λειτουργία της εν λόγω Λέσχης. Δραστηριοποιήθηκε επίσης ενεργά στην ανεύρεση σημαντικών πόρων για τη δημιουργία του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίου Δομετίου (Πολυδύναμο Κέντρο) το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες για τις ανάγκες παιδιών, νέων και ηλικιωμένων κατοίκων του Δήμου. Μαζί με τη σύζυγο του διοργανώνουν τα τελευταία 25 έτη φιλανθρωπικά δείπνα για την ενίσχυση του νοσοκομείου Αθαλάσσας. Επιπλέον ο Κατηγορούμενος 7 είναι Εκκλησιαστικός Επίτροπος της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο.

Προβλήματα υγείας

Λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα υγείας που ο Κ.7 αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει αρτηριακή υπέρταση, παροξυσμική μαρμαρυγή, καλοήθη υπερτροφία προστάτη και καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως. Λαμβάνει δε αντιϋπερτασική και αντιαρρυθμική αγωγή. Για την υπερπλασία προστάτη και καρκίνου της ουροδόχου κύστεως παρακολουθείται από ουρολόγο - ογκολόγο. Αποτέλεσε συναφώς εισήγηση του κ. Μενελάου πως αν επιβληθεί στον Κατηγορούμενο στερητική της ελευθερίας ποινή, οποιασδήποτε διάρκειας, θα τον θέσει αντιμέτωπο με τέτοιες συνθήκες οι οποίες σε συνάρτηση με την ηλικία του θα μπορούσαν να επιδεινώσουν σοβαρά την κατάσταση υγείας του.

Έχοντας κατά νουν τα πιο πάνω προβλήματα υγείας του Κ.7 και παρότι αυτά επενεργούν ως ελαφρυντικοί παράγοντες δεν θεωρούμε ότι σε μια ενδεχόμενη φυλάκιση του αυτά είναι δυνατόν να του προκαλέσουν ταλαιπωρία ασυνήθιστου βαθμού[3]. Επισημαίνουμε ότι η κατάσταση της υγείας ενός κατηγορούμενου, σύμφωνα με τις αρχές που καθιερώθηκαν στην R v. Bernard, [1997] 1 Cr. App. R. (S) 135, η οποία και υιοθετήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου στις υποθέσεις Khalife v. Αστυνομίας (1998)        2 Α.Α.Δ. 315, Σοφοκλέους ν.

Αστυνομίας (2001) 2 Α.Α.Δ. 144 είναι σχετική μόνο αναφορικά με την έκταση της ποινής. Βεβαίως υπογραμμίζουμε πως τα οποιαδήποτε προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει ένας κατηγορούμενος δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο για την αποφυγή επιβολής ποινής φυλάκισης, όταν ο νόμος και οι περιστάσεις διάπραξης του αδικήματος καθιστούν επιτακτική τέτοια φυλάκιση[4].

Πιο πρόσφατα στην R. v. Hall [2013] Crim.L.R. 426, CA, με αναφορά στην Bernard (ανωτέρω), επαναλήφθηκε ότι σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων πρόσωπα με σοβαρή ασθένεια και ή σοβαρή ανικανότητα μπορούν να τιμωρηθούν με φυλάκιση. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η ευχέρεια κάποιας μείωσης στην ποινή, εφόσον οι δυσμενείς συνέπειες της φυλάκισης σε τέτοια πρόσωπα είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τον μέσο κρατούμενο, οπότε η μείωση στην ποινή λειτουργεί ως παράγοντας που αμβλύνει τη διαφορά.

Πάροδοc μεγάλου χρονικού διαστήματος από της διάπραξη των αδικημάτων

Αποτέλεσε εισήγηση τόσου του συνηγόρου των Κατηγορουμένων 3 και 4 όσο και του συνηγόρου του Κατηγορουμένου 7 να λάβουμε υπόψη μας ως ελαφρυντικό στοιχείο την μεγάλη πάροδο χρόνου που μεσολάβησε από της διάπραξης των αδικημάτων μέχρι την ημερομηνία που το Δικαστήριο καλείται να επιβάλει ποινή.

Όσον αφορά την πάροδο χρόνου από της διάπραξης του επίδικου αδικήματος μέχρι του σταδίου της επιβολής της ποινής θα έχουμε κατά νουν την πάγια νομολογιακή αρχή. Αυτή συνοψίζεται στο ότι η πάροδος μακρού χρόνου από την διάπραξη του αδικήματος μειώνει ουσιαστικά την ανάγκη για αποτρεπτικότητα της ποινής και δεν ασκεί αναμορφωτικό ρόλο για τον κατηγορούμενο[5].

Έχοντας κατά νου την εν λόγω αρχή θεωρούμε ότι ο χρόνος που μεσολάβησε δεν είναι αποτρεπτικός ως προς την επιλογή στερητικής της ελευθερίας ποινής. Σημειώνουμε πως δεν έχει αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστέρηση είτε προς τις ανακριτικές αρχές είτε προς το Δικαστήριο.

Αναστολή ποινικής δίωξης πρώην Κατηγορούμενου 5

Ένα ζήτημα που τέθηκε από το συνήγορο των Κατηγορουμένων 3 και 4 ήταν αυτό της αναστολής από τον Γενικό Εισαγγελέα της ποινικής δίωξης εναντίον του Κατηγορούμενου 5. Ήταν η εισήγηση του κ. Μαππουρίδη ότι στην προκειμένη περίπτωση δημιουργείται τεκμήριο διάφορης μεταχείρισης των Κατηγορουμένων σε σύγκριση με τον Κατηγορούμενο 5 οι κατηγορίες εναντίον του οποίου ανεστάλησαν και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο μετά την έναρξη της αντεξέτασης του από την Κατηγορούσα Αρχή και πριν την ολοκλήρωση της.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι ενώ η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να διακόψει την ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην Κατηγορούμενου 5 δεν ελέγχεται, εντούτοις δεν στερεί από το Δικαστήριο το δικαίωμα αποτίμησης των συνεπειών της άσκησης αυτής της εξουσίας του Γενικού Εισαγγελέα στο δικό του έργο. Η τιμωρία των παραβατών αποτελεί αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των παραβατών επιβάλλει τη συνεκτίμηση κάθε παράγοντα που άπτεται της τιμωρίας τους. Όπως δε έχει νομολογηθεί η αναστολή δίωξης ενός ή περισσοτέρων από τους συνεργούς σ’ ένα έγκλημα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της ποινής εκείνων που διώκονται ως παράγοντας που άπτεται της ίσης μεταχείρισης των παραβατών. Η ισονομία και ισοπολιτεία που κατοχυρώνουν το Άρθρο 28 του Συντάγματος καθιστούν αυτό υποχρέωση και καθήκον του Δικαστηρίου.

Στην προκειμένη, ωστόσο, περίπτωση η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, δικαιολογώντας την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για τη διακοπή των κατηγοριών εναντίον του Κατηγορούμενου 5, ανέφερε ότι αυτό έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους που αφορούσαν την υγεία του. Τούτου λεχθέντος δεν μπορεί, συνεπώς, να τίθεται θέμα δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των Κατηγορούμενων 3 και 4 με την αναστολή των κατηγοριών εναντίον του πρώην Κατηγορούμενου 5.

Ποινές φυλάκισης

Συνεκτιμώντας αφενός τη σοβαρότητα των αδικημάτων, την ανάγκη για αποτροπή και τις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων και αφετέρου όλους τους προαναφερθέντες ελαφρυντικούς παράγοντες σε συνδυασμό με τις προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές περιστάσεις των Κατηγορουμένων, καταλήγουμε πως η μόνη αρμόζουσα ποινή είναι για τους Κατηγορούμενους 1, 3, 4 και 7 η φυλάκιση.

Σημειώνουμε πως ενόψει του ότι θα επιβληθούν ποινές στα αδικήματα ουσίας τα γεγονότα των οποίων είναι στενά συνυφασμένα με τα αδικήματα συνωμοσίας δεν θα επιβάλουμε ποινή στις κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία.

Ως εκ τούτου επιβάλουμε τις ακόλουθες ποινές:

Στην Κατηγορούμενη 1:

^ Στις κατηγορίες Συνωμοσίας προς Καταδολίευση, κατηγορίες 2, 89, 165, 166, 167, 168, 169 και 170 ουδεμία ποινή.

^ Στην          κατηγορία Συνωμοσίας     προς          Διάπραξη   Κακουργήματος,

κατηγορία 16 ουδεμία ποινή.

^ Στις          Κατηγορίες Συνωμοσίας     προς          Διάπραξη   Πλημμελήματος,

κατηγορίες 17 και 91 ουδεμία ποινή.

^ Στις Κατηγορίες Πλαστογραφίας Εγγράφου, κατηγορίες 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 60, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 84, 92, 93, 94, 95, 136, 138, 139 και 140 φυλάκιση 2 χρόνια σε κάθε κατηγορία.

^ Στις Κατηγορίες Κυκλοφορίας Πλαστού Εγγράφου, κατηγορίες 7, 14, 22, 31, 36, 42, 49, 56, 75, 80, 87 και 96 φυλάκιση 2 χρόνια σε κάθε κατηγορία.

^ Στις          Κατηγορίες Εξασφάλισης    Άδειας         Εισόδου   Αλλοδαπού στη

Δημοκρατία δια Ψευδών Παραστάσεων, κατηγορίες 8, 15, 23, 32, 37,

43, 50, 57, 64, 76, 81, 88 και 97 φυλάκιση 2 χρόνια σε κάθε κατηγορία.

^ Στην Κατηγορία Παράνομης Λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας, κατηγορία 134 φυλάκιση 4 μηνών.

Στον Κατηγορούμενο 3:

^ Στις Κατηγορίες Συνωμοσίας προς Καταδολίευση, κατηγορίες 167, 168 και 169 ουδεμία ποινή

^ Στις Κατηγορίες Πλαστογραφίας Εγγράφου, κατηγορίες 59, 62, 66, 69 και 86 φυλάκιση 12 μηνών σε κάθε κατηγορία.

^ Στις Κατηγορίες Κυκλοφορίας Πλαστού Εγγράφου, κατηγορίες 63, 70, και 87 φυλάκιση 12 μηνών σε κάθε κατηγορία.

^ Στις       Κατηγορίες Εξασφάλισης      Άδειας     Εισόδου     Αλλοδαπού      στη

Δημοκρατία δια Ψευδών Παραστάσεων, κατηγορίες 64, 71 και 88 φυλάκιση 12 μηνών σε κάθε κατηγορία.

Στον Κατηγορούμενο 4

^ Στην Κατηγορία της Συνωμοσίας προς Καταδολίευση, κατηγορία 2 ουδεμία ποινή.

^ Στις κατηγορίες Πλαστογραφίας Εγγράφου, κατηγορίες 1, 9, 26, 38, 44, 51, 58 και 65 φυλάκιση 15 μηνών σε κάθε κατηγορία.

^ Στις Κατηγορίες Κυκλοφορίας Πλαστού Εγγράφου, κατηγορίες 7, 31, 36, 42, 49, 56, 63 και 87 φυλάκιση 15 μηνών σε κάθε κατηγορία.

^ Στις       Κατηγορίες Εξασφάλισης      Άδειας     Εισόδου     Αλλοδαπού      στη

Δημοκρατία δια Ψευδών Παραστάσεων, κατηγορίες 8, 32, 37, 43, 50, 57, 64, 71 και 88 φυλάκιση 15 μηνών σε κάθε κατηγορία.

Στον Κατηγορούμενο 7 στις Κατηγορίες Πλαστογραφίας Εγγράφου,

κατηγορίες 18 και 94 φυλάκιση 5 μηνών σε κάθε κατηγορία.

Οι ποινές φυλάκισης να συντρέχουν για κάθε κατηγορούμενο.

 

 

 Δέστε Nicolay Kolev v. Αστυνομίας (2003) 2 Α.Α.Δ. 197, Ευστρατίου ν. Δημοκρατίας, (2012) 2 Α.Α.Δ. 42.

 Δέστε Μιχαήλ ν. Δημοκρατίας (1992) 2 Α.Α.Δ 216, Gani v. Δημοκρατίας (1991) 2 Α.Α.Δ. 242.

 Δέστε Khalife v. Αστυνομίας (1998) 2 Α.Α.Δ. 315.

«Αν, λόγω κάποιας σωματικής ανικανότητας ή ασθένειας, η φυλάκιση θα προκαλέσει σε ένα αδικοπραγούντα ταλαιπωρία ασυνήθιστου βαθμού, αυτό επενεργεί σαν ελαφρυντικός παράγοντας (Βλ. R. v. Leatherbarrow [1992] 13 Cr. App. R. (S) 632, R. v. Bernard [1997] 1 Cr. App. R. (S) 135 και R. v. Green [1992] 13 Cr. App. R. (S) 613)».

  Δέστε Attorney-General v. Mavrokefalos (1966) 2 C.L.R. 93 και Christinel v. Δημοκρατίας (2012) 2 Α.Α.Δ. 742

[ Δέστε Βασιλείου ν. Δημοκρατίας (2002) 2 Α.Α.Δ. 104, Αθανασιάδης ν. Αστυνομίας (2001) 2 Α.Α.Δ. 701, Γενικός Εισαγγελέας ν. Πεγειώτη κ.ά. (2001) 2 Α.Α.Δ. 617, Γενικός Εισαγγελέας ν. Πότση (2000) 2 Α.Α.Δ. 252, 265, Γενικός Εισαγγελέας ν. Αβρααμίδη (1993) 2 Α.Α.Δ. 355, 361 και Αβραάμ ν. Αστυνομίας (2005) 2 Α.Α.Δ. 365.Πρόσθεσε ένα σχόλιο